Kada ne Yumeiho terapija:

Postoje raznolike kontraindikacije u čijem se prisustvu Yumeiho manuelna terapija ne preporučuje. Recimo kod kožnih bolesti, infekcija, ekcema, opeklina i drugih manifestacija koje bi se mogle širiti ili pogoršati. Ne bi se trebala primenjivati u regijama koje su nedavno prošle hirurške zahvate, sve dok tkivo potpuno ne ozdravi. Primena Yumeiho terapije trebala bi se izbegavati tokom menstruacijskog razdoblja.


Tretmani se u pravilu ne izvode kod osoba koje boluju od hemofilije, zaraznih bolesti poput sifilisa, tuberkuloze ili akutnog hepatitisa C, kod psihijatrijskih bolesnika (u slučaju paranoja i sličnih poremećaja), osoba s glaukomom, herpes zosterom, upalama krvnih žila (flebitis, tromboflebitis, varikozni ulkus...) te diskus hernije u akutnoj fazi.

Yumeiho terapija ne bi se trebala primenjivati u roku od najmanje dva sata od obilnog obroka.


S obzirom na raznolikost patnji i posebnost njihove manifestacije i evolucije u svakom slučaju, precizan popis svih kontraindikacije ne može biti izrađen.Yumeiho terapija ne bi se trebala primenjivati u roku od najmanje dva sata od obilnog obroka.

Šta je Yumeihosta_je.html
Kako Yumeihokako.html
Kada Yumeihokada.html

Kada ne Yumeiho

Kod koga Yumeihokod_koga.html
Istorijat Yumeihopovjest.html