Šta je Yumeiho terapija:

Yumeiho manuelna terapija, kao moderna metoda, tradicionalne orijentalne medicine, predstavlja kombinaciju orijentalnih tehnika masaža koje su uz manuelni sistem lečenja  sačinjene od dve komponente koje se međusobno izmenjuju i nadopunjuju.

Prva sadrži metode gnječenja i pritisaka a njihova je svrha omekšavanje i opuštanje mekih tkiva. Druga komponenta obuhvata metode nameštanja koštano-zglobnih struktura. Yumeiho se temelji na"principu povratne sprege". Ukoliko se meka tkiva omekšaju i opuste, kosti i zglobovi se mogu lakše namestiti u pravilan položaj a isto tako i obratno, odnosno ako se koštano-zglobne strukture stave u pravilan i funkcionalan položaj tada se i mišići i tetive povlače iz zategnutog položaja. 

Osnovna teorijska postavka Yumeiho manualne terapije je tzv. “teorija težišta tela”. Obično se smatra da svaka noga ravnomerno podupire pola težine tela, ali u stvarnosti da li je to baš tako? Ljudi nemaju težinu tela ravnomerno raspoređenu na obe noge. Pomak se vrlo često događa već pri samom porodu, kako kod majke tako i kod deteta.

Na temelju istraživanja „Međunarodnog instituta za preventivnu medicinu“ iz Tokija, iz 1990. godine, utvrđeno je da nepravilan položaj majčinog karličnog pojasa uzrokuje istu anomaliju i kod deteta prilikom samog rođenja. Stoga je vrlo važno ispravljanje karlične regije buduće majke, kako bi se izbegle nepoželjne posledice i zatim  rana korekcija položaja istih struktura kod deteta. Po Yumeiho teoriji najvažniji uzrok gubitka ravnoteže tela je pomak koštano-vezivno-mišićnih struktura karlične regije. To se naročito odnosi na kosti karlice zbog čega dolazi do devijacije kičmenog stuba i do deformacije kostiju kuka. Prilikom pomaka koštano-vezivno-mišićnih struktura karlične regije obično  jedna noga postaje prividno "duža" od druge, a to za sobom povlači i nejednaki stepen zategnutosti mišića u tom delu te posredno i u ostatku tela. Osim na statici tela, taj se disbalans odražava na funkcionisanju čitavog organizma i može biti uzrok nastanka raznih vrsta bolesti. Teorija, a onda i praksa Yumeiho manualne terapije temelji se na činjenici da preko 95 posto ljudi ima nepravilan položaj tela.

Dakle, glavni cilj Yumeiho manualne terapije je ponovno uspostavljanje ravnoteže i ispravljanje položaja karličnih kostiju, sakralne i trtične kosti, zglobova kukova, pravilno postavljanje kičmenog stuba i rasterećenje mekih tkiva, a sve u svrhu podsticanja autoterapeutskih snaga organizma.

Istorijat Yumeihopovjest.html

Šta je Yumeiho

Kako Yumeihokako.html
Kada Yumeihokada.html
Kada ne Yumeihokada_ne.html
Kod koga Yumeihokod_koga.html